Voyages  Japon

Galerie photos

Cérémonie du thé : Kumamoto 2019

kumamoto07
kumamoto08
kumamoto06
kumamoto02
kumamoto05
kumamoto04
kumamoto03
kumamoto01

agrandir

Cerisiers en fleur

Daigoji2
Daigoji1
Yoshino1
Yoshino2
Toji1
Ninnaji2
ninnaji1

agrandir

L'automne à Kyoto

shugaku1
nanzenin
kiyomizu
kofukuji2
kofukuji
Jingo-ji
jingoji2
kiyotaki
IMG4578
koto-in

agrandir

Qui commence par avoir des certitudes aura bientôt des doutes ; qui commence par avoir des doutes aura bientôt des certitudes.

F. Bacon